KTERPILLAR – TWOP BAYE

Titre : Twop Bayè
Auteur\Interprète : Kterpillar
Mixage : Jamy Jam
Production: Dark Side Empire
Réalisation : Cigey Design Film
Année: 2015
Artiste :
Facebook : KTerpillar Officiel
Twitter : @Kterpillar971

Partager avec: